There is a place where the malformed find grace, where the hideous can be beautiful, where strangeness is not shunned but celebrated. This place is the theater.
From Series Penny Dreadful

Om BeKa színház - Stockholm

Katalin Bellaagh, grunderan av BeKa Szinhaz Stockholm Katalin Bellaagh, grunderan av BeKa Szinhaz Stockholm


BeKa Szinház - Stockholm (Teater BeKa - Stockholm) arrangerar scenkonstgästspel i Sverige, i första hand från Ungern.
Verksamheten är ett privatinitiativ utan finansiering från stat, kommun eller medlemmar. Den startades av Katalin Bellaagh under 2016. Under de gånga tre åren har vi organiserat tio teaterföreställningar, en filmklubb och en poesiafton på olika Stockholmsteatrar. Vilka dessa föreställningar är kan ni läsa om på Tidigare föreställningar

BeKa színház - Stockholms målsättning
Syftet med verksamheten är i första hand att erbjuda kvalitetsunderhållning såväl för den i Sverige bosatta växande gruppen med ungerskt påbrå, som för alla andra ungdomar och vuxna, oavsett nationalitet.  Vår målsättning är att väcka vår publiks intresse för teater men även för allt teater handlar om; människoöden och samhällsengagemang. Vi gör detta genom att bjuda in framstående teatergrupper, tankeväckande och underhållande föreställningar.
Vår förhoppning är att vi genom vår verksamhet kan berika Stockholms kulturliv.

Stöd till vår verksamhet
Eftersom vår verksamhet är helt beroende av biljettintäkter och därmed är sårbar, efterfrågar vi ständigt frivilliga bidrag och stöd från såväl enskilda som från organisationer. Detta underlättar våra möjligheter att kunna planera framåt, att kunna tillgängliggöra föreställningarna på svenska eller på engelska och att kunna hyra teaterlokaler som kan ta emot alla som vill se dem. Har du möjlighet att stödja oss? Hör i så fall av dig till oss via mejl eller via formuläret på vår hemsida.


 Tack för att du har tittat in till oss!
  Katalin Bellaagh